Analyse van het datalek

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

Zodra een onbevoegd persoon toegang kan krijgen of heeft tot persoonsgegevens is er sprake van een inbreuk in verband met persoonsgegevens ingevolge de GDPR en dient een beoordeling van het risico van dit incident te gebeuren.

Op basis van deze analyse wordt bepaald of een melding aan de de betrokkene en/of de toezichthoudende autoriteit noodzakelijk is.


Start analyse van het datalek